Категории

Политика за личните данни

 

Уважаеми клиенти,

 

Като наши клиенти през годините вашите лични данни са генерирани в нашата система и база данни.


С настоящото писмо Ви уведомяваме, че съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 е необходимо Вашето съгласие за това, дали бихте искали да продължите да бъдете наши клиенти.Ако желаете да останете наши клиенти с вашата регистрация не е нужно допълнително да потвърждавате желанието си да останете такива.

 

 

В случай, че се отказвате за напред да сте наши клиенти, следва да ни информирате на  имейл : [email protected], след което вашите данни ще бъдат заличени от нашия регистър КЛИЕНТИ. 

Личните ви данни ще бъдат използвани само за посочената цел и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без вашето изрично съгласие

За съхранението на вашите лични данни сме приложили всички необходими защитни механизми, съгласно изискванията на регламента и спазваме Политиката си за поверителност. 

 

 

Благодарим Ви за доверието!